Νηστεύουν ή όχι σήμερα οι άνθρωποι;

Νηστεύουν ή όχι σήμερα οι άνθρωποι;

Αύγουστος 6, 2014 στις 8:28 πμ

Οι περισσότεροι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια, ακόμη και Χριστιανοί Ορθόδοξοι, δεν πολυνηστεύουν… Έχουν τελείαν αδιαφορίαν και άγνοιαν στο ζήτημα της […]