ΝΗΣΤΕΟΥΜΕ

Ποιές είναι οι νηστείες-γιατί νηστεύουμε

Ιούνιος 8, 2015 στις 11:44 πμ

Η νηστεία αδελφέ είναι εντολή του Θεού. Η πρώτη και η πιο παλιά από όλες. Την έδωσε στούς πρωτοπλάστους μέσα […]