ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Η Νηστεία των Χριστουγέννων και το Σαρανταλείτουργο

Νοεμβρίου 15, 2014 στις 6:38 πμ

Νηστεία Χριστουγέννων–15 Νοεμβρίου από σήμερον άρχεται η τεσσαρακονθήμερος νηστεία των Χριστουγέννων… Επιτρέπεται εκτός Τετάρτης και Παρασκευής, μέχρι 17ης Δεκεμβρίου, από […]