ΝΕΚΡΩΝΕΙ

Η πηγή των δύο υδάτων

Ιούλιος 16, 2016 στις 13:10 μμ

ΜΕ TO ENA NEΡΟ ΖΩΝΤΑΝΕΥΕΙ, ΜΕ ΤΟ ΑΛΛΟ ΝΕΚΡΩΝΕΙ Η πηγή με τα δύο νερά είναι ο άνθρωπος.