ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

Ας φροντίσουμε να κάνουμε φιλίες , με βάσι τον Χριστό

.
Ιανουάριος 24, 2014 στις 13:21 μμ

Ο Γέροντας εφρόντιζε με διαφόρους τρόπους να δημιουργή αγαθά πλαίσια φιλίας και να ενισχύη τους δεσμούς της πνευματικής οικογενείας, χωρίς […]