Να σκέπτεσαι καλά για τον άλλον

Να σκέπτεσαι καλά για τον άλλον

Απρίλιος 25, 2016 στις 15:34 μμ

Έλεγε ο Γέρων Πορφύριος: «Να σκέπτεσαι καλά για τον άλλο. Με την προσευχή σας, μέσω του Χριστού, επηρεάζετε ευνοικά τον άλλο.