Να προσεύχεσαι και να ακούς τι λες!

Να προσεύχεσαι και να ακούς τι λες!

Μάιος 15, 2014 στις 12:40 μμ

Να προσεύχεσαι και να ακούς τι λες! Η προσευχή δεν λέγεται για να την ακούσει ο Θεός και να πει […]