ΝΑΣΡΑΛΑ

Ο X.Νασράλα επικαλείται τον Χριστό Κριτή και Σωτήρα (video)

1
Νοεμβρίου 7, 2013 στις 18:30 μμ

Βρυξέλλες – Πορφύρης Δ./ Σταφυλά Π. Απ’ότι φαίνεται την κρισιμότητα των καιρών την αντιλήφθηκε πριν από τους ευκαιριακούς πνευματικούς ηγέτες […]

Ο X.Νασράλα επικαλείται τον Χριστό Κριτή και Σωτήρα (video)

1
Νοεμβρίου 7, 2013 στις 18:30 μμ

Βρυξέλλες – Πορφύρης Δ./ Σταφυλά Π. Απ’ότι φαίνεται την κρισιμότητα των καιρών την αντιλήφθηκε πριν από τους ευκαιριακούς πνευματικούς ηγέτες […]