μυστικό όπλο

Το μυστικό όπλο των Ελλήνων: «Βοήθα Παναγιά»

Μάρτιος 28, 2016 στις 17:52 μμ

Για τον Άγιο Μακάριο έλεγαν, πως κάποτε, καθώς πήγαινε στην εκκλησία των κελλίων για τη συνήθη ακολουθία, βλέπει έξω απ’ […]