μπουργκάσ

Άγνοια και Πλάνη (Διδασκαλία από την Φιλοκαλία)

15
Ιανουάριος 24, 2014 στις 12:15 μμ

α. Αίτια της αγνοίας Αιτία είναι το ταπεινό και γήινο φρόνημα του ανθρώπου, η βοσκηματώδης ζωή όπως θα μας έλεγε […]