Μπορούμε να κρίνουμε τούς άλλους;

Μπορούμε να κρίνουμε τούς άλλους;

Σεπτέμβριος 16, 2017 στις 11:36 πμ

Ἅγ. Ιωάννης Χρυσόστομος «Πως όμως έδωσε εις αυτούς και τα κλειδιά των ουρανών; Διότι εάν δεν πρόκειται να κρίνουν, δεν […]

Μπορούμε να κρίνουμε τούς άλλους;

Μάιος 28, 2016 στις 14:53 μμ

 Ἅγ. Ιωάννης Χρυσόστομος «Πως όμως έδωσε εις αυτούς και τα κλειδιά των ουρανών; Διότι εάν δεν πρόκειται να κρίνουν, δεν […]