ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΚΕΤΙ

Το Μουσείο Γκέτι μας επιστρέφει ελληνική εικόνα του 12ου αιώνα

Απρίλιος 8, 2014 στις 15:30 μμ

Το Μουσείο Γκέτι ανακοίνωσε πως οικειοθελώς θα επιστρέψει ένα βυζαντινό χειρόγραφο που χρονολογείται από τον 12ο αιώνα και αναφέρεται σε […]