μουσειακό

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Η Εκκλησία δεν είναι κάτι μουσειακό»

15
Οκτώβριος 15, 2012 στις 10:07 πμ

Την έναρξη του συνεδρίου «Εκκλησία – Μακεδονία – Ελλάδα: τρεις ταυτόσημες αξίες και οντότητες. 100 χρόνια απελευθέρωσης της Μακεδονίας από […]