ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΑ

Ο «επαναπατρισμός» κειμηλίων της Δερματούσας στη Μονή του Τραγακίου Ζακύνθου (ΦΩΤΟ)

Αύγουστος 3, 2016 στις 20:24 μμ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΑ Πρωί Κυριακής Στ΄ Ματθαίου, 31η Ιουλίου 2016, στην Παναγία την Δερματούσα Τραγακίου Ζακύνθου, προεστώτος του […]