Μνήσθητι

«Μνήσθητι ημών Κύριε»

15
Σεπτέμβριος 12, 2013 στις 11:10 πμ

Του Δημητρίου  Π. Λυκούδη, για το «Αγιορείτικο Βήμα» Αρχές Νοεμβρίου. Η ώρα είναι οκτώ το πρωί. Κάθομαι σε ένα από […]