ΜΙΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ

Καυτό το θέμα των μικτών γάμων στη Σύνοδο

Ιούνιος 24, 2016 στις 9:19 πμ

Στο καυτό θέμα των μικτών γάμων επικεντρώνεται το ενδιαφέρον των εργασιών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου των προκαθημένων της ορθοδοξίας […]