ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΖΩΗΣ

Το ταξίδι αυτό με αρχηγό το Χριστό

Ιούλιος 9, 2016 στις 17:15 μμ

Μπαίνοντας σε μία εκκλησία τις ημέρες αυτές θα πρέπει να είσαι έτοιμος να ταξιδέψεις και προσκυνώντας τις ιερές της εικόνες […]

Τρεις λόγοι του μεγάλου Αντωνίου – Μηνύματα για τη ζωή μας

1
Ιανουάριος 17, 2013 στις 20:40 μμ

«Μόνο όταν δοκιμάζουμε λύπη, αισθανόμαστε τις ηδονές και τη χαρά. Όπως, αν δεν διψάσει κανείς, δε νιώθει ευχαρίστηση όταν πίνει […]