μετωρίτης

Στη Ρωσία πιστεύουν πως ο μετεωρίτης του Τσελιάμπινσκ περιέχει μήνυμα του Θεού!

1
Οκτώβριος 10, 2013 στις 5:15 πμ

Πάνω από 100 κιλά από τα κομμάτια του μετεωρίτη ανέλκυσαν οι δύτες από το βυθό της λίμνης Τσεμπαρκούλ στην περιοχή […]

Στη Ρωσία πιστεύουν πως ο μετεωρίτης του Τσελιάμπινσκ περιέχει μήνυμα του Θεού!

1
Οκτώβριος 10, 2013 στις 5:15 πμ

Πάνω από 100 κιλά από τα κομμάτια του μετεωρίτη ανέλκυσαν οι δύτες από το βυθό της λίμνης Τσεμπαρκούλ στην περιοχή […]