ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

Η ψυχή μετά τον θάνατο

Οκτώβριος 1, 2016 στις 18:00 μμ

Οι πρώτες δύο ημέρες μετά το θάνατο Για διάστημα δύο ημερών η ψυχή απολαύει σχετικής ελευθερίας και έχει δυνατότητα να […]