ΜΕΤΑΝΟΩΝ

Ανώτερος όλων είναι ο μετανοών

Μάιος 7, 2014 στις 19:00 μμ

Αυτός πού συναισθάνεται τις αμαρτίες του, είναι ανώτερος από κείνων πού ανασταίνει νεκρούς με την προσευχή του μέσα στον κόσμο. […]