ΜΕΤΑΛΗΨΗ

Πως πρέπει να κοινωνούμε

Ιούνιος 21, 2017 στις 13:50 μμ

Πολλοί χριστιανοί δεν γνωρίζουν πως πρέπει να προσέλθουν για να μεταλάβουν. Γι’ αυτό και αμαρτάνουν προσερχόμενοι με αταξία, ασέβεια και […]

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗ

Ιανουάριος 31, 2012 στις 18:25 μμ

Ένας ιερεύς ο παπα-Θεόδωρος κλήθηκε για να κοινωνήσει δύο χριστιανούς ετοιμοθάνατους. Έναν πλούσιο, σκληρό και φιλάργυρο και μια ενάρετη χήρα, […]