Μερικά μικρά ή μεγάλα θαυμαστά σημεία

Μερικά μικρά ή μεγάλα θαυμαστά σημεία

Ιούνιος 19, 2016 στις 7:09 πμ

Ξέρετε ότι στο Όρος Σινά εκεί που ο Θεόπτης Μωυσής είδε τη βάτο την καιόμενη και μη καταφλεγόμενη, όταν σπάσετε […]