Μεγάλα τα της προσευχής κατορθώματα»

«Μεγάλα τα της προσευχής κατορθώματα»

Μάιος 8, 2016 στις 15:04 μμ

Ο σεβαστός Γέροντας Γεράσιμος o Υμνογράφος ανέφερε ότι είχε δώσει στον πάμφτωχο Καρουλιώτη ασκητή Φιλάρετο διακόσιες δραχμές το έτος 1935 […]

Μεγάλα τα της προσευχής κατορθώματα

Ιούλιος 16, 2014 στις 10:54 πμ

Ο σεβαστός Γέροντας Γεράσιμος o Υμνογράφος ανέφερε ότι είχε δώσει στον πάμφτωχο Καρουλιώτη ασκητή Φιλάρετο διακόσιες δραχμές το έτος 1935 […]