Μαλαμούσης

Νέο προεδρείο απέκτησε η «Ομάδα Εργασίας Χριστιανικών Εκκλησιών της Βαυαρίας»

1
Φεβρουάριος 7, 2013 στις 7:50 πμ

Εξελέγη παμψηφεί ο π. Απόστολος Μαλαμούσης ως μέλος του προεδρείου  Στη Βαυαρία υπάρχει ως γνωστό από πολλών ετών η «Ομάδα […]