ΜΑΚΑΡΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος: Η αγάπη είναι το δείπνο της βασιλείας του Θεού

Οκτώβριος 3, 2016 στις 15:14 μμ

Η αγάπη «ου ζητεί τα εαυτής» (1) Λένε για τον μακάριο Αντώνιο ότι ποτέ του δε σκέφθηκε να κάνει κάτι […]