Μάθετε να συγχωρείτε

Μάθετε να συγχωρείτε

Μάιος 23, 2016 στις 20:12 μμ

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου «και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών». Τρία αγαθά διακηρύττει […]