μά΄ρτυρας

Γέροντας Παίσιος: Μάρτυρας! Μεγάλη υπόθεση!

1
Ιανουάριος 11, 2014 στις 5:59 πμ

Παρατηρήστε και κοσμικούς που παρουσιάζουν τέτοια θυσία που δεν την έχουν ούτε μοναχοί. Στον κόσμο -μου κάνει μεγάλη εντύπωση-, παρόλο […]

Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος

1
Μάιος 27, 2013 στις 6:01 πμ

του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου, δασκάλου Η ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ: Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος γεννήθηκε το 1690 στη Νότια Ρωσία (σημερινή Ουκρανία). […]