Λεωνίδας

Στάρετς Λεωνίδας: «Η Αδελφική Αγάπη»

15
Νοέμβριος 18, 2012 στις 11:21 πμ

Αδελφική αγάπη… Μαθητής: Δέν βλέπω αγάπη ανάμεσα στούς αδελφούς καί δέν βρίσκω κανένα, μέ τόν όποιο νά μπορώ νά συζητήσω […]