Λειτουργική

Ναι ή Όχι στην μετάφραση της Λειτουργικής γλώσσας

15
Ιανουάριος 12, 2013 στις 11:01 πμ

Ένα Ερωτηματολόγιο Θεμελιώδες  αίτημα τής «μεταφράσεως» τών  λειτουργικών κειμένων είναι η  κατανόηση, «οι άνθρωποι νά καταλαβαίνουν στήν Εκκλησία». Άν καί […]