Λατρείες

Καταστροφικές Λατρείες

15
Νοέμβριος 20, 2013 στις 13:30 μμ

Καταστροφική λατρεία είναι οργάνωση της οποίας τα μέλη έχουν στρατολογηθεί με ανήθικα και παραπλανητικά μέσα. Οι οπαδοί μιας τέτοιας ομάδας […]

Καταστροφικές Λατρείες

15
Σεπτέμβριος 6, 2013 στις 10:30 πμ

Καταστροφική λατρεία είναι οργάνωση της οποίας τα μέλη έχουν στρατολογηθεί με ανήθικα και παραπλανητικά μέσα. Οι οπαδοί μιας τέτοιας ομάδας […]