λαλώ

Επιτέλους… μιλάω τη γλώσσα των αγγέλων

1
Δεκέμβριος 31, 2013 στις 6:24 πμ

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. (Προς […]