ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2016

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 4 Σεπτεμβρίου 2016

Σεπτέμβριος 4, 2016 στις 4:27 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ 4ΗΣ ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2016 (Ἡ παραβολὴ τῶν μυρίων ταλάντων) – ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΗ´ 23-35 Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 4 Σεπτεμβρίου 2016

Σεπτέμβριος 4, 2016 στις 4:27 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ 4ΗΣ ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2016 (Ἡ παραβολὴ τῶν μυρίων ταλάντων) – ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΗ´ 23-35 Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν […]