ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 31 Ιουλίου 2016

Ιούλιος 31, 2016 στις 4:30 πμ

(Θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ) – ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ´ 1 – 8 Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς […]