κυκλώσει

«Βλέπω δαίμονας να τον έχουν κυκλώσει και να τον κρατάνε»

Απρίλιος 19, 2016 στις 13:55 μμ

Ο Αββάς Μακάριος και ο Φύλακας Άγγελος Είπε ο αββάς Μακάριος, ότι όταν ήλθα στην Κωνσταντινούπολι μου γεννήθηκε η επιθυμία […]