κρατούσες

Θα αμάρτανα χειρότερα, εάν Εσύ δεν με κρατούσες…

Ιούνιος 16, 2016 στις 20:12 μμ

Όταν βρίσκεσαι πληγωμένος, επειδή έπεσες σε κάποιο αμάρτημα λόγω αδυναμίας σου ή καμιά φορά με την θέλησή σου για κακό […]