ΚΟΣΜΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Η Εκκλησία δεν λειτουργεί με κοσμικούς θεσμούς

Αύγουστος 12, 2014 στις 17:39 μμ

Η Εκκλησία υπάρχει ως διαρκής θεοφάνεια. Εάν «ο εωρακώς τον Υιόν εώρακε τον Πατέρα» και ο εωρακώς τον θεσμόν της […]