ΚΛΟΠΗ ΣΕ ΝΑΟ

Ασκητές μέσα στον κόσμο: Παπά Γιάννης ο εξορκιστής

15
Ιανουάριος 21, 2014 στις 11:15 πμ

Όταν το 1917 στην Ρωσία έγινε η επανάσταση των Μπολσεβίκων, συνέλαβαν στην Οδησσό 17 ιερείς για να τους εκτελέσουν. Ένας […]