ΚΑΤΗΟΓΟΡΙΕΣ

Σε πόσες κατηγορίες χωρίζει η εκκλησία μας τους Αγίους της και γιατί;

1
Δεκέμβριος 13, 2012 στις 10:52 πμ

Η Εκκλησία μας χωρίζει τους Αγίους της σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με την ιδιότητα τους. Οι κατηγορίες λοιπόν είναι οι […]