ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΒΙΖΑΣ

Καταργείται η βίζα σε 11 ρωσικά αεροδρόμια

1
Σεπτέμβριος 15, 2013 στις 12:45 μμ

‘Ενδεκα αεροδρόμια σε διαφορετικές περιοχές της Ρωσίας, που θεωρούνται προνομιακά για την ανάπτυξη του τουρισμού, μπορεί να αποκτήσουν το δικαίωμα […]

Καταργείται η βίζα σε 11 ρωσικά αεροδρόμια

1
Σεπτέμβριος 15, 2013 στις 12:45 μμ

‘Ενδεκα αεροδρόμια σε διαφορετικές περιοχές της Ρωσίας, που θεωρούνται προνομιακά για την ανάπτυξη του τουρισμού, μπορεί να αποκτήσουν το δικαίωμα […]