καταράσθε

«Ευλογείτε και μη καταράσθε»

15
Δεκέμβριος 9, 2013 στις 8:45 πμ

Με ρώτησε κάποιος: « Αυτό που ψάλουμε την Μεγάλη Σαρακοστή ,το “ Πρόσθες αυτοίς κακά, Κύριε, τοις ενδόξοις της γης […]