κατανίκηση

Εμπόδια της Προσευχής και κατανίκησή τους

Δεκέμβριος 1, 2016 στις 16:57 μμ

Το να προσεύχεται κανείς και να αφοσιώνεται στο έργο της προσευχής είναι αγώνισμα. Πρόκειται για έναν κοπιώδη αγώνα. Όπως αναφέρει […]

Εμπόδια της Προσευχής και κατανίκησή τους

Νοεμβρίου 2, 2016 στις 11:00 πμ

Το να προσεύχεται κανείς και να αφοσιώνεται στο έργο της προσευχής είναι αγώνισμα. Πρόκειται για έναν κοπιώδη αγώνα.

Τα εμπόδια της Προσευχής και η κατανίκησή τους

Απρίλιος 4, 2016 στις 13:55 μμ

Το να προσεύχεται κανείς και να αφοσιώνεται στο έργο της προσευχής είναι αγώνισμα. Πρόκειται για έναν κοπιώδη αγώνα. Όπως αναφέρει […]