Κατάφαση

Ψυχοσωματική Κατάφαση…

15
Ιανουάριος 16, 2014 στις 11:15 πμ

Ανέβηκε κάποτε στο Σινά ένας μοναχός από μακρινή σκήτη και φιλοξενήθηκε στο ησυχαστήριο του Αββά Σιλουανού. Βλέποντας τους υποτακτικούς του […]