ΚΑΡΙΔΑ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΧΟΡΤΑΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ

Ιούλιος 29, 2010 στις 18:38 μμ

Το Βλίτο: είναι μια από τις τέσσερις καλύτερες φυτικές πηγές ασβεστίου! Μόνον 10 γρ φρέσκa φύλλα βλίτου περιέχουν 500 mgCa […]