κανόνα

Παραμελούσε τον κανόνα του

Απρίλιος 5, 2016 στις 15:33 μμ

O Πάτερ Δαμασκηνός, από την έρημο του Αγιοβασίλη, Γέροντας της ασκητικής Καλύβης «Εισόδια της Θεοτόκου» είχε την καλοσύνη, προς οικοδομήν […]