καντερμπουρι, γουελμπι, ισλαμ

Αρχ. Καντέρμπουρι για διαθρησκειακές σχέσεις: Πρέπει να είμαστε εκκλησίες που πλένουν τα πόδια του άλλου

Απρίλιος 2, 2016 στις 7:19 πμ

«Δεν υπάρχει ένα μεγάλο μαγικό κουμπί που μπορείτε να πατήσετε ή ένα μαγικό ραβδί, που μπορείτε να κουνήσετε, με το […]