ΚΑΛΗ ΧΡΗΣΗ

Η καλή χρήση των πραγμάτων

Ιούλιος 17, 2014 στις 15:50 μμ

Από τα πράγματα που μας έδωσε ο Θεός προς χρήση, άλλα βρίσκονται μέσα στην ψυχή, άλλα στο σώμα και άλλα […]