ΚΑΚΙΑ ΩΡΑ

«Κακιά ώρα» και βασκανία

Ιούνιος 15, 2017 στις 23:37 μμ

Μ.Μ: Πάτερ Ιωάννη, ποια είναι η «κακιά στιγμή» που λένε, η «κακιά ώρα»; π.Ι: Δεν υπάρχει τέτοια ώρα! Όλα είναι […]