κακές

«Επικίνδυνες οι κακές σκέψεις»

15
Δεκέμβριος 9, 2013 στις 9:00 πμ

Η ανύψωση αυτή ξεκινούσε, κατά τον Γέροντα, από εργασία βάθους. Μια μέρα, που σκέψεις πικρίας με κατέκλυζαν για κάποιους ανθρώπους, […]