ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ

Οδηγίες για καθημερινή ενασχόληση

1
Νοεμβρίου 5, 2013 στις 20:00 μμ

1.’Οταν  σηκώνεσαι από τον ύπνο η πρώτη σου σκέψη πρέπει να στραφεί στο Θεό, ο  πρώτος σου λόγος πρέπει να’ […]