ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Πειραιώς Σεραφείμ προς Καθηγητές Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. περί Ισλάμ

1
Ιούλιος 8, 2013 στις 14:16 μμ

Πληροφορούμεθα μετά βαθυτάτης θλίψεως ότι ελαχίστη θορυβούσα και βερμπαλίζουσα μειοψηφία των ελλογιμωτάτων Καθηγητών της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης […]